EUROCLASS SYSTEM

Euroclasses (Avrupa Sınıfları): Yangına tepki performansı sınıfları (A, B1, B2, C, D, E ve F) ve hangi performans sınıfının hangi test yöntemi ve temel sınıflandırma kriteri kullanılarak belirlendiği aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Kablo Sınıfı (ca) Sınıflandırmada kullanılan temel
standartlar
Sınıflandırmada
kullanılan
standartlar
Uygunluk
değerlendirme
sistemindeki karşılığı
A EN ISO 1716 - Sistem 1+
Onaylanmış kuruluş tarafından yapılan başlangıç tip
testleri, fabrika gözetimi ve üretim yeri incelemesi
yapıldıktan sonra
her bir kablo tipi/ailesi için
ayrı ayrı Performans Değişmezlik Belgesi
düzenlenir.
B1 1. EN 60332-1-2
2. EN 50399
Duman Yoğunluğu
(s1a, s1b, s2, s3)
EN 50399/ EN 61304-2
Asitlik (a1, a2, a3)
EN 50267-2-3
Düşen Parçacıklar
(d0, d1, d2) EN 50399
B2
C
D Sistem 3
Bu sisteme tabi yapı malzemelerinde
başlangıç tip numunesi firma tarafından
alınır ve Onaylanmış Laboratuvara test ettirilir.
E EN 60332-1-2 -
F Sistem 4
Bu sisteme tabi yapı malzemelerinde
üretici başlangıç tip deneyini herhangi bir
laboratuvara yaptırabilir.

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğindeki Sistem Kavramı Nedir?

Mevzuat (CPR) ürünlerin önem düzeyine göre Yapı Malzemeleri için 5 adet Sistem tanımlamıştır,
Bu sistemler,
Sistem 1+,
Sistem 1,
Sistem 1,
Sistem 2+
Sistem 3
Sistem 4 olmaktadır.
Sistem 2+ ve 4’ e tabi yapı malzemelerinde üretici başlangıç tip deneyini herhangi bir laboratuvara yaptırabilir.
Sistem 3’ e tabi yapı malzemelerinde başlangıç tip numunesi firma tarafından alınır ve Onaylanmış Laboratuvara test ettirilir.
Sistem 1 ve 1+’ ya tabi ürünlerde başlangıç tip numunesi Onaylanmış Kuruluş personelince alınır ve Onaylanmış Kuruluşun Laboratuvarında test edilir.