Bakır Üretim Tesisi

Kablo üretiminin en temel malzemesi olan bakır iletkenleri kendi tesislerinde üreten HES Kablo, külçe olarak aldığı ham bakırı anot döküm fırınlarında ergiterek rafinasyon işleminde kullanmak üzere anot haline getirmektedir. Hes Kablo; anot bakırı, elektroliz bölümünde elektriksel ve kimyasal yöntemlerle minimum %99,99 saflıkta katot bakıra dönüştürmektedir. Elektrolitik olarak saflaştırılan bakırlar, çekim makinelerinde 8 mm filmaşin haline getirilmektedir. Külçe halinde alınan saf alüminyumlar ise ergitme ve döküm işleminden geçirilerek kablo ve iletken üretiminde kullanılmak üzere 9.5 mm filmaşin haline getirilmektedir.

Bakır üretim tesisi 3 ana bölümden oluşmaktadır.

1 - ANOT DÖKÜM ÜNİTESİ

Anot döküm ünitesinde; blister ve hurda bakırların ateş rafinasyonuna tabi tutularak, anot elde edilen her biri 30 ton/sarj kapasiteli, dönen ve devrilebilen, 2 adet Thomas rafinasyon fırını mevcut olup yıllık üretim kapasitesi yaklaşık olarak 45.000 ton'dur. Üretilen anotların ağırlıkları 300 - 350 kg arasında değişmektedir. Rafinasyon işlemi sırasında, gerekli kalite kontrol testleri yapılarak bakır içerisindeki harici elementler (empüriteler) kontrol edilmektedir. Kalite kontrol sonuçlarına göre gerekli müdahaleler yapılmakta ve bakır kalitesi her zaman yüksek seviyede tutulmaktadır.

2 - ELEKTROLİZ ÜNİTESİ

Anot bakırın içerisindeki empüriteler (bakır harici elementler) elektroliz işlemi ile elimine edilerek minimum %99.99 saflıkta elektrolitik katot bakırların elde edildiği ünite, yıllık 30.000 ton elektrolitik katot bakır üretim kapasitesine sahiptir. Üretilen katotların ortalama ağırlıkları 70 ila 100 kg arasında değişmektedir.

3 - TEL ÇEKME ÜNİTESİ

Finlandiya Outokumpu sistemi ile üretim yapılan ünitede; 3 adet 950 kw’lık endüksiyon fırını mevcuttur. Elektroliz ünitesinden gelen katotlar bilgisayar kontrollü robot vinçler yardımı ile 1150 - 1200 C’deki endüksiyon fırınlarına beslenerek eritilmektedir. Çekim kuvveti ile çekilen sıvı bakır, su ile soğutularak 20, 13 ve 8 mm çapında çubuk halinde sarım manikalarına sarılmaktadır. Üretilen çubuklar Bühler sistemi ile ezme yapılarak 8 mm çapında filmasın bakıra döüştürülmekte ve tel çekim ünitesine gönderilmektedir. Tel çekme ünitesi, 8 mm çapında filmasin üretiminde yıllık 42.000 ton kapasiteye sahiptir.