Prensiplerimiz

Erciyes Anadolu Holding Grubu ve HES Kablo olarak var oluş sebebimiz, iç ve dış müşteri için değer üretip fayda sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için, Prensiplerimiz bize yol gösterir. Ortak bir dil, ortak bir hareket tarzı geliştirmemiz için rehber olur. Davranışlarımızı, ortak değerlerimizi vurgulayarak, bizi diğer şirketlerden farklılaştıran güçlü yönlerimizi hatırlatır. Bu anlamda, kurum kültürümüz ile paralel olarak, hem biz çalışanlar, hem de paydaşlar ve işveren tarafından da kabul görmüş Prensiplerimiz, birlikte çalışma, bir arada sonuç üretme etkinliğimizi artırır.

Prensip Setimizi oluşturan 9 Prensip, biz Hes Kablo çalışanlarının günlük yaşamımızda hissetmekte olduğumuz, bizim için önemli olan değerleri yansıtmaktadır. Atfedilen bu değer ve önem ile oluşan prensiplerimiz, hepimiz için bir ilham ve motivasyon kaynağı olma rolünü oynayarak Hes Kablo’nun başarısının arkasındaki itici kuvvet olmaktadır.

Prensip Setimiz, işe alım, rotasyon, kariyer yönetim, eğitim ve gelişim, iş analizi gibi insan kaynakları süreçlerimiz ve uygulamalarımızın temelini oluşturmaktadır.

Güven Ver

Güven Ver

Erciyes Anadolu olarak biz, ortak değerler temelinde, sürekli başarıyla iş sonuçları alırken, çevremize, topluma, Dünyamıza karşı sorumlu olduğumuzu hissederiz. Bu nedenle güven kazanmayı her şeyin üstüne koyarız.

Kalpleri Kazan

Kalpleri Kazan

Kalpleri Kazan’ma prensibi, kendi içinden çıktığı toprakların derin hoşgörü kültürünü davranışlarına yansıtmaktır. Biz olmaya ve birlikte başarmaya yönelik uzun, sürdürülebilir ilişkiler kurarak güçlenmek demektir.

Sonuç Üret

Sonuç Üret

Erciyes Anadolu’nun hedefleri çok büyüktür. Kurum tümdinamizmini bugüne kadar ulaştığı hedefler ve aldığı başarılı sonuçlardan alır. Sonuç Üret prensibi bu dinamiğin gelecekteki garantisidir.

En İyisi Ol

En İyisi Ol

En iyisi olmak istiyorsak, en iyiler ile çalışmanın ne denli önemli olduğunun farkında olmak zorundayız. Bu nedenle, İşinin En İyisi Ol Prensibi, tüm uygulamalarda uzmanı olunan alanın danışılan kişisi olmak demektir. En iyisi olan derin bir uzmanlığa sahiptir ve yüksek standartlarla görevini yerine getirir.

Geleceği Yakala

Geleceği Yakala

Gün geçmiyor ki yeni bir trend, farklı bir tasarım, yeni bir iş yapış biçimi, yeni bir bakış açısı hayatımıza girmesin. Son 15 yılda neredeyse insanlık tarihinin tamamı kadar yenilik hayatımızı kökünden değiştirdi. Bu baş döndürücü VUCA dünyasında, yerini almak, geleceği daha güçlü inşa etmek için yenilenme prensibinden ödün veremeyiz.

Müşterini Anla

Müşterini Anla

Müşterinin ve müşteri odaklı düşünmenin sürdürülebilirlik için en önemli kriter olduğunun farkındayız. Bu nedenle, yaptığımız işle, müşterilerimizde yarattığımız değeri bilmek, bu değeri daha ötelere taşımak için müşteri ile yan yana yürümek temel prensibimizdir.

Anlam Kat

Anlam Kat

Günlük işlerimizi eksiksiz tamamlamak yeterli olmaz. Bu sadece ne yaptığımız ile ilgilidir. Görevimiz kapsamındaki her bir işin bütüne nasıl katkı sağladığını bilmek, anlamak motivasyonumuzun temel kaynağıdır. Anlam Kat, büyük resmi görerek geleceği inşa etmektir.

Güçlendir

Güçlendir

Erciyes Anadolu yöneticileri, kurumu adım adım öteye taşıyacak çalışanların hayatlarını kolaylaştırmak için güçlendirme prensibini kullanırlar. Erciyes Anadolu liderleri ekiplerinin işlerini doğru biçimde yapabilmeleri için gerekli tüm kaynağı sağlayıp, desteği vererek ekiplerini geliştirir, güçlendirirler.

Rehberlik Et

Rehberlik Et

Erciyes Anadolu yöneticileri kendilerinden sonra gelen nesiller için birer örnek teşkil ederler. Örnek olmak için rehber olmak gerekir felsefesinden yola çıkarak, çalışanlarının geleceğin liderleri olmaları için onları dikkatle gözlemler ve koçluk yaparak gelişimlerine katkı sağlarlar. Onlar için hiçbiriş, ekibine rehberlik ederek kurumu geleceğe hazırlamaktan daha önemli değildir.