CE ETİKETİ VE PERFORMANS BEYANI (DOP)

CE Etiketi:

Ürüne ait performans beyanı üzerindeki teknik bilgilerin,
Varsa uygunluk değerlendirme işleminde görev alan onaylanmış kuruluş bilgilerinin, müşteriye iletilmesi için kullanılır.
CE etiketi kabloların sarmalı, kangalı, makarası üzerinde görünür, silinmez ve okunaklı olacak şekilde yapıştırılır.
Örnek bir CE Etiketi

Dop (Performans Beyanı):

Ürüne ait EN 50575 standardı kapsamındaki bilgilerin müşteriye iletilmesi için her firma yasal olarak o ürünün kodu, kullanım amacı ve yangına tepki performansı bilgilerini de içeren bir performans beyanı (DoP) düzenlemek zorundadır.
Ürüne ait EN 50575 standardı kapsamındaki bilgilerin müşteriye iletilmesi için her firma yasal olarak o ürünün kodu, kullanım amacı ve yangına tepki performansı bilgilerini de içeren bir performans beyanı (DoP) düzenlemek zorundadır.

Hes Kablo’nun yayınladığı örnek performans beyanları;