CPR KAPSAMİNDA UYGULANAN DENEYLER

CPR KAPSAMINDA UYGULANAN DENEYLER

Cpr kapsamında kabloların değerlendirilebilmesi için
TS EN 50575, Kablolarda yangına tepki sınıflandırması için gereklilikler ve ilgili testler ile CE uygunluk işareti ve uygunluk değerlendirmeleri ile ilgili kriterler
TS EN 13501-6 ,Yangına tepki deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma,
TS EN ISO 1716, Brüt yanma ısısının tayini (A sınıfı)
TS EN 50399, Yangın şartlarında kablolar için ortak deney yöntemleri (B1, B2, C ve D sınıfı)
TS EN 61034-2, Duman yoğunluğu (Ek sınıflandırma s1a ve s1b)
TS EN 60332-1-2, Tekli kablolar için Düşey Alev Yayılımı (B1, B2, C, D ve E sınıfı)
TS EN 60754-2, pH ve iletkenlik testi (Ek sınıflandırma a1, a2 ve a3)
TS 50576, Test sonuçlarının genişletilmiş uygulamaları

Standartlarına tabi deneylerin uygulanması gerekir. HES Kablo Yangın Deney Laboratuvarı bu deneylerin TS EN ISO 1716, Brüt yanma ısısının tayini (A sınıfı) hariç tamamından akreditedir.

TS EN 50399 - YANGIN ŞARTLARINDA KABLOLAR İÇİN ORTAK DENEY YÖNTEMLERİ

TS EN 50399 test donanımı dikey düzlemde bulunan merdivene monte edilmiş kabloların yanmaya tepkimesini ölçmek için kullanılır.
Test sistemi TS EN 60332-3-10 standardındaki donanıma ek olarak test süresince açığa çıkan ısı miktarı, duman üretimi, oksijen tüketimi ve CO2 üretimi ölçümlerinin yapılmasına da olanak sağlar.
Bu test sayesinde, kablonun ilk alev aldığı andan itibaren oluşan veriler kaydedilirken alevin kablo üzerinde ilerlemesi, ısı açığa çıkma ölçümü sayesinde yangının çevresine etkisinin belirlenmesi ve duman üretim ölçümü sayesinde ise dumanın yangın mahallindeki görüşün azalmasına etkisi belirlenir.
Ölçülen parametreler;
FS (Flame Spread): Alev yayılımı
HRR (Heat Release Rate): Isı açığa çıkma hızı
THR (Total Heat Release): Açığa çıkan toplam ısı
SPR (Smoke Production Rate): Duman oluşum hızı
TSP (Total Smoke Production): Toplam duman oluşumu
FIGRA (Fire Growth Rate Index): Yangın büyüme hızı endeksi
Flaming Droplets: Yanan numuneden kopan parçacıklar

TS EN 61034-2 - DUMAN YOĞUNLUĞU


TS EN 61304-2 test donanımı özel bir oda içerisinde yakılan kabloların oluşturduğu duman yoğunluğunu ölçmek için kullanılır.

TS EN 60332-1-2 - Tekli kablolar için Düşey Alev Yayılımı

TS EN 60332-1-2 standardına göre kabin içerisinde tek damarlı kabloların yakılması ile alev iletimi hakkında fikir edinmek ve alev yayılımını tespit etmek amaçlı yapılır.

TS EN 60754-2 - pH ve İletkenlik Testi

TS EN 60754-2 standardına göre elektrik veya optik kablolardan alınan malzemelerin yanması sırasında açığa çıkan gazların asitlik (pH) derecesinin ve iletkenliklerinin ölçümleri ile potansiyel korozivitesinin belirlenmesi işlemidir