EN 50575 Standardı

EN 50575 Standardının Hazırlanış Amacı

İnşaat işlerinde genel uygulamalarda kullanılan ve yangına tepki şartlarına tabi olan güç, kontrol ve haberleşme kabloları gibi standardın kapsamında yer alan kabloların sağlaması gereken yangına tepki performansının ve deney yöntemlerinin ortaya konması, yangın ve duman oluşumu ve yayılımının sınırlandırılmasıdır.
İnşaat işleri: Hem bina hem de diğer inşaat mühendisliği işlerini içermek üzere tüm yapı işlerini anlatır.
Yapı malzemesi: Her türlü yapı işlerinde veya bu işlerin herhangi bir kısmında kalıcı olarak kullanılmak üzere üretilen ve piyasaya arz edilen, performansı yapı işlerinin temel gereklere ilişkin performansını etkileyen bütün malzemeleri veya takım malzemelerini anlatır.
Yani, EN 50575 standardı, yapı işlerinde ve diğer mühendislik işlerinde kalıcı olarak kullanılmak üzere üretilmiş tüm kabloları kapsamaktadır.

EN 50575 Standardı ve CE Markalaması

EN 50575 standardı, kabloların elektrik, mekanik ve çevresel gerekleri ile ilgili bilgi içermeyip bunlarla ilgili diğer standartları hükümsüz BIRAKMAZ, sadece kabloların yangına tepki sınıfının belirlenmesi ile alakalıdır
Bu standart kapsamına giren kablolarda CE etiketlemesi yapma şartlarını yerine getirmek ve CE etiketlemesi yapmak ZORUNLUDUR.
EN 50575 standardı Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) ve zorunlu CE İşaretlemesi kapsamındadır.