Yatırımcı İlişkileri
Yatırımcı İlişkileri

Hes Kablo`nun sunduğu “Yatırımcı İlişkileri Hizmeti”, objektij, doğru ve şeffaf bilgi politikaları oluşturmak, kamuoyu ve hisse sahiplerini Hes Kablo ile ilgili güncel, eksiksiz, güvenilir, anlaşılabilir ve yorumlanabilir verilerle bilgilendirmeyi hedefler. Hes Kablo’nun Yatırımcı İlişkileri Hizmeti ayrıca;

- Hisse sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlama,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin yazılı bilgi taleplerini yanıtlama,
- Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlama,
- Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanların şirketin diğer birimleri ile iletişime geçerek hazırlanmasını sağlama
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlama,
-  Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu izleme gibi görevleri de yapar.


+   Anasayfa
+   Medya
+   İletişim
+    CPR
Tüm Hakları Hes Kablo A.Ş.'ye aittir.
design by refleks